Salut vol implicar els hospitals comarcals de Girona en la donació d'òrgans per incrementar les extraccions

Els professionals de la OCATT durant el taller "Desenvolupament d’un model sectorial de coordinació de trasplantaments a la Regió Sanitària Girona a partir dels serveis d’urgències i emergèncie"
La Regió Sanitària Girona i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) tenen com a un dels objectius per a aquest any 2017 implicar la majoria dels hospitals comarcals de la demarcació en el procés de donació d’òrgans i teixits,  amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’extraccions.
 
 
Per informar-los del desenvolupament del projecte i començar a formar els professionals d’arreu del territori que poden estar implicats en el procés de donació, s’ha organitzat els dies 1 i 2 de febrer, al Parc Científic i Tecnològic de Girona, un taller anomenat ‘Desenvolupament d’un model sectorial de coordinació de trasplantaments a la Regió Sanitària Girona a partir dels serveis d’urgències i emergències’.
 
El que pretén el model que s’està definint és el treball en xarxa dels hospitals comarcals en col·laboració amb l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que és l’únic centre de la demarcació que disposa d’Unitat de Cures Intensives i que està acreditat per fer-hi extraccions d’òrgans i teixits. Fins ara, aquest era l’únic centre que realitzava la tasca de detectar possibles donants a urgències de manera sistemàtica i protocol·litzada, i això ha permès incrementar l’activitat de donació al centre en un 35 %. El model que es vol implantar implicarà els professionals dels hospitals comarcals, especialment els dels serveis d’urgències. Quan es detectin pacients, generalment amb una hemorràgia cerebral massiva, que tinguin una situació clínica irreversible —i sempre que no hi hagi contraindicacions absolutes—, es podrà plantejar a la família la possibilitat de la donació. En cas que la família del pacient estigués d’acord amb aquesta opció, el pacient es traslladaria a l’Hospital Josep Trueta on, després d’un temps d’observació, se li certificaria la mort encefàlica i es procediria a l’extracció dels òrgans.
 
Amb aquest plantejament, durant els propers mesos de febrer i març, es farà una prova pilot: els hospitals comarcals de la Regió Girona faran un seguiment dels possibles pacients que es trobin en una situació d’irreversibilitat i així es podrà obtenir una estimació de quants casos poden sorgir al cap de l’any.
 
Un cop finalitzada aquesta fase d’identificació de possibles casos, s’analitzaran les dificultats que hagin aparegut i s’intentaran resoldre per poder començar a implantar el model. 
 
D’altra banda, el projecte també preveu l’organització de l’extracció de teixits i, en especial, de còrnies. En aquest cas, es pretén formar els professionals dels hospitals comarcals en l’extracció de teixits, per tal que siguin autònoms i la puguin fer al seu centre, sense necessitat de traslladar el possible donant. S’està valorant la possibilitat de crear un equip d’extracció de teixit corneal per a la Regió Sanitària Girona.
 
L’any passat, 59 persones es van beneficiar dels òrgans extrets a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, on hi va haver un total de 18 donants. El 2016, 68 pacients de Girona s'han sotmès a un trasplantament —la majoria de ronyó i de fetge— i, ara per ara, 76 gironins estan en llista d'espera.
 

En el nostre país, i segons la normativa legal actual, poden ser donants d’òrgans aquells pacients que són diagnosticats de mort encefàlica (aturada irreversible de les funcions cerebrals) o bé els que sofreixen una aturada cardíaca controlada dins un centre sanitari, quan la situació també és irreversible (asistòlia controlada).  Només un 1% de les persones que han mort en un centre sanitari poden acabar essent donants.

Imatge duarant el taller    Imatge duarant el taller    Imatge duarant el taller

 

ICSGIRONA
Dimecres, 1 Febrer 2017