L’aplicació de registre d’incidències de l’atenció primària de Girona, premiada com a eina de gestió

Lliurament del premi a una representació de professionals que han participat en el desenvolupament de l'eina informàtica

L’eina informàtica permet recollir de manera sistemàtica les incidències dels centres de salut, per tal de resoldre-les i buscar la millora contínua     

L’aplicació de gestió d’incidències desenvolupada per l’Institut Català de la Salut a Girona ha estat guardonada amb un premi que reconeix les experiències innovadores en la gestió sanitària. Així, BSalut ha atorgat a l’ICS Girona el Premi Chiesi de Gestió Sanitària a l’experiència “Desenvolupament i implantació d’una aplicació informàtica per al registre i la gestió d’incidències de qualitat als equips d’atenció primària ICS Girona”.

BSalut és una plataforma independent formada per professionals dedicats a la clínica i a la gestió sanitària, interessats en el progrés i en la innovació en salut. Amb aquests premis, l’entitat vol valorar projectes innovadors en la gestió de la salut, que incorporin noves experiències pràctiques. El guardó va ser lliurat ahir, durant la 7a Trobada Anual de Directius, en què va participar el director general d’Investigació i Innovació del Departament de Salut, Antoni Andreu.

L’aplicació informàtica guardonada es va començar a desenvolupar l’any 2012 arran de la necessitat que tenien els equips d’atenció primària (EAP) de l’ICS a Girona (26 EAP, que atenen uns 600.000 pacients) de recollir de forma sistemàtica les incidències que passen als seus centres, per tal de poder resoldre cada situació i fer-ne un seguiment. En els centres de salut, dia a dia, ocorren incidències de tot tipus que poden afectar el correcte desenvolupament de tasques assistencials. La recollida d’incidències és imprescindible per a la millora dels processos relacionats amb aquestes incidències i primordial en un sistema de millora contínua. Davant la necessitat de recollir incidències de forma sistemàtica i poder-ne fer la gestió als equips d’atenció primària mateixos, es va encarregar a la Unitat de Qualitat d’Atenció Primària i a la Unitat de Tecnologies de la Informació i la Comunicació que desenvolupessin una eina per poder donar resposta a aquesta necessitat.

Tots els 1.300 professionals de la Direcció d’Atenció Primària Girona poden registrar incidències a l’aplicació, les quals són notificades als equips directius de l’EAP corresponent per correu electrònic. A partir del moment en què es registra una incidència, comença la seva gestió, de la qual se’n va fent un seguiment per als responsables del procés objecte de la notificació, directors de l’equip i professionals que l’han registrat.

L’aplicació es va desenvolupar l’any 2013. Durant els mesos de novembre i desembre es van fer proves per  detectar problemes que calia resoldre. Finalment, es va fer el llançament el gener de 2014. Un any després de la seva implementació es va crear un grup de treball per a la millora de l’aplicació. Les millores detectades  van ser aplicades durant 2015. També es va estendre el programa a altres serveis (com són rehabilitació, atenció sexual i reproductiva o atenció continuada) i als tres equips d’atenció primària de l’Institut d’Assistència Sanitària. Actualment, s’estan recollint suggeriments dels usuaris per a una futura versió revisada de l’eina.

Des del punt de vista quantitatiu el grau d’utilització de l’aplicació ha anat augmentant exponencialment. Així, amb la primera versió de l’eina, que va estar en funcionament des de l’1 de gener de 2014 fins al 30 d’octubre de 2015 (22 mesos), es van registrar un total de 5.884 incidències, amb una mitjana de 267 al mes. Amb la segona versió, des de l’1 de novembre de 2015 fins al 31 de març de 2016 (5 mesos), es van notificar 4.142 incidències, amb una mitjana de 828 al mes.

L’atenció primària de l’ICS a Girona està formada per 26 equips d’atenció primària i un equip d’atenció primària penitenciari, amb més de 1.300 professionals que desenvolupen la seva tasca en 34 centres d’atenció primària i 103 consultoris locals distribuïts per tot el territori de la Regió Sanitària de Girona. Segons dades de la Memòria de 2014, cada dia, es fan una mitjana de 7.900 visites de medicina de família, 1.492 de pediatria, 5.321 d’infermeria, 420 d’odontologia i 139 de treball social. A més, s’atenen 739 visites d’atenció continuada i 14 del Programa d’atenció domiciliària.

ICSGIRONA
Dimecres, 28 Setembre 2016

Tags: