El sistema d'avaluació de deteriorament cognitiu ha realitzat 1.351 valoracions a Girona l’any 2015

 Un pacient a la Unitat de Trastorns Cognitius del Servei de Neurologia IAS-ICS Girona

Els pacients són atesos a la Unitat de Trastorns Cognitius del Servei de Neurologia IAS-ICS Girona seguint el sistema informatitzat de suport al diagnòstic de demències per a l’atenció primària (SISDDAP)

Avui és el Dia Mundial de l’Alzheimer, la principal demència diagnosticada actualment

Els professionals de la xarxa d’atenció primària i dels hospitals treballen amb protocols consensuats per detectar el deteriorament cognitiu que provoquen les malalties neurodegeneratives.

Ho fan a través del sistema informatitzat de suport al diagnòstic de demències per a l’atenció primària (SISDDAP), que dóna suport al professional d'atenció primària quan té la sospita que un usuari està desenvolupant un trastorn cognitiu com, per exemple, la malaltia d’Alzheimer, que és el més prevalent. Gràcies a l’ús d’aquest programa de cribratge es potencia la coordinació entre professionals i és possible començar el tractament molt més aviat i donar pautes al pacient i la família sobre com contrarestar l’avenç de la malaltia.

Durant l’any 2015 es van visitar a la Unitat de Trastorns Cognitius del Servei de Neurologia IAS-ICS Girona un total de 1.351 pacients seguint el protocol SISDDAP. El SISDDAP permet agilitar el flux d'informació entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada i, d'aquesta manera, evitar desplaçaments innecessaris als pacients i familiars. Durant aquest 2015, els especialistes en la patologia han pogut donar  resposta als equips d'atenció primària sobre l'avaluació dels pacients en un termini inferior a set dies, moment a partir del qual inicia el tractament.

Aquest projecte va néixer l’any 2006 a Girona, gràcies a la col·laboració entre els equips d’atenció primària del territori i l’Hospital Santa Caterina de Salt. Les xifres actuals són molt positives i l’eina ja s’utilitza de forma habitual. L’any 2014 el SISDDAP estava plenament implantat a l'àrea de referència dels hospitals de Santa Caterina i Dr. Josep Trueta, per a una població aproximada de 300.000 habitants. Des de Girona, el programa es va estendre el 2013 a l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, a l’atenció primària del Vallès Oriental i als hospitals de Mollet, Granollers i Sant Celoni. Aquest any el programa s’ha estès també al territori lleidatà.

Avui, commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer 

El dia 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer, data instituïda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Alzheimer’s Disease Internacional (ADI). L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa progressiva i és la forma més freqüent de demència en les persones grans. Com a conseqüència de l’envelliment de la població cada vegada hi ha més persones afectades per aquesta malaltia. Segons dades d’estudis comunitaris, es calcula que un 9,6% de les persones de 70 anys i més poden tenir algun tipus de demència. Segons aquestes dades i en la població de Catalunya de l’any 2015, s’estima que més de 123.000 persones estarien afectades de demència i d’aquestes un 70%, aproximadament, patirien la malaltia d’Alzheimer.

El diagnòstic precoç de qualsevol trastorn cognitiu i neurodegeneratiu millora els resultats dels tractaments, encara que no n’hi ha cap d’eficaç per contrarestar tots els seus efectes. En el cas de l’Alzheimer, els símptomes més característics són una disminució de les funcions intel·lectuals, la incapacitat de realitzar activitats quotidianes i els canvis de conducta i de personalitat. És una malaltia que també afecta molt l’entorn de la persona malalta.

Justament aquest any, amb el lema “Amb C de cuidador”, la jornada vol reivindicar i visualitzar la figura del cuidador familiar. La malaltia d’Alzheimer produeix en la persona afectada una pèrdua progressiva de la capacitat de poder ser autònoma en les activitats de la vida diària i, segons la fase en què es trobi l’evolució de la malaltia, el pacient que té Alzheimer haurà de dependre d’un cuidador la major part del dia.

ICSGIRONA
Dimecres, 21 Setembre 2016

Tags: