L’IAS renova el sistema d’informació de l’atenció primària

Des d’aquest mes de març el sistema d’informació assistencial emprat per l'Institut d’Assistència Sanitària (IAS) als centres d’atenció primària de les ABS que gestiona (Breda-Hostalric, Anglès i Cassà de la Selva) és l’ECAP, el mateix sistema amb el que treballa l’Institut Català de la Salut (ICS)

Amb el canvi de sistema d'informació, ara unificat, es milloren les funcionalitats de l'aplicació i la gestió de la informació assistencial, ja que esdevé homogènia per a tot el territori. La implantació de l’ECAP permet que les dades clíniques dels pacients siguin accessibles des de qualsevol centre assistencial i també des de l’Hospital Santa Caterina i l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, perquè l’aplicatiu està vinculat als sistemes d’informació dels dos centres. L’ECAP significarà millorar la qualitat i eficiència de la gestió de l’atenció en termes de permeabilitat, seguretat i qualitat de la informació, tant des del punt de vista del pacient com del professional; així mateix, permetrà la comparació de dades entre les diferents ABS que l’utilitzen. El sistema s’està implantant també en altres centres d’atenció primària de la XHUP, que són gestionats per altres organitzacions a banda de l’IAS i l’ICS.