LLIR Infermeria Obstetric-Ginecològica

Itinerari formatiu d'Infermeria obstètrico-ginecològica (LLIR)

Programa formatiu per llevadores    Programa formativo para llevadores  

Resum de l'especialitat i cronograma de rotacions

Resum infermeria ginecologica CAT     Resum infermeria ginecologica

Vídeo de l'especialitat