Unitat d'Expertesa de la Síndrome de Sensibilització Central

Servei Assistencial

Presentació

Sota la denominació de Síndrome de Sensibilització Central (SSC) s’agrupen un conjunt de malalties que podrien tenir un origen fisiopatològic comú. Així, la Fibromiàlgia (FM), la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) i la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) constituïxen tres de les malalties més paradigmàtiques del SSC.

El model proposat d’atenció a les persones afectades per SSC a la Regió Sanitària de Girona, s'organitza en base a l'atenció primària de salut, amb el suport i la col·laboració d’una Unitat d’Expertesa (UE) configurant una xarxa d'atenció especialitzada amb la participació de professionals de la resta de recursos de salut (Hospital Josep Trueta, hospitals comarcals, centres de salut mental, rehabilitació/fisioteràpia, treball social,...), amb la col·laboració quan cal d’altres unitats especialitzades i/o recursos comunitaris.

La Unitat d’Expertesa de Síndromes de Sensibilització Central (UE SSC), està en funcionament des de l’any 2010 (abans anomenada Unitat Hospitalària Especialitzada, UHE), i està situada al Centre d'Especialitats Güell. És una unitat multidisciplinària formada per professionals de medicina de família, medicina interna, reumatologia, psicologia clínica, psiquiatria, rehabilitació, infermera gestora de casos, treball social i tècnic de salut del CatSalut, així com altres especialitats que es considerin necessàries. La UE és el garant del desenvolupament i seguiment del programa terapèutic de la SSC a les Àrees Bàsiques de Salut.

 

Àmbit: 

Hospital