Pediatria

Servei Assistencial

Presentació

2 pallassos entretinguent als pacients.

En el Servei de Pediatria, referent a la regió sanitària de Girona, tenim per objectiu tenir cura de nens i nenes amb problemes de salut que requereixen atenció des de l’entorn hospitalari. Som un servei molt complet ubicat dins d’un hospital general, amb servei d’urgències propi, planta d’hospitalització, unitat de crítics i semicrítics, neonatologia, atenció domiciliària, consultes externes i equip d’atenció a la cronicitat complexa i a l’atenció pal·liativa.

Som un dels serveis troncals de l’hospital, i volem ser un servei plenament integrat en el sistema públic de salut, col·laborant estretament amb altres serveis de l’hospital, amb les famílies i amb altres agents que treballen per millorar la salut integral en l’edat pediàtrica (assistència primària, hospitals comarcals, CDIAPs, treball social, educació, voluntariat).

Ens valors que ens inspiren són:

  • Qualitat. Volem fer bé allò que hem de fer, amb eficàcia, eficiència, seguretat, sostenibilitat i amb respecte.
  • Compromís. Amb el nen, amb la família, amb els professionals i amb la resta d’agents implicats en l’atenció a la salut.
  • Individualització. Cada nen i nena, família i professional són únics, i precisen una atenció específica.
  • Humanització. Vetllem per una assistència holística de totes les necessitats i per facilitar la inclusió de les famílies en el procés assistencial.

El Servei de Pediatria està ubicat a la tercera planta de l’hospital, les urgències pediàtriques es troben també a la tercera planta i les consultes a l’edifici de Consultes Externes.

La informació als pares dels nens hospitalitzats a pediatria es dóna en el mateix passi de visita, entre les 9 i les 12h.

La informació als pares de la unitat de neonatologia i cures intensives es dóna a les 13h.

 

HOSPITALITZACIÓ DE PEDIATRIA

Correu electrònic del servei: pediatriah.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 292

 

CONSULTES DE PEDIATRIA

Correu electrònic del servei: atambulatoria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 249 102

 

Àmbit: 

Hospital