Física mèdica i protecció radiològica

Servei Assistencial

Presentació

L'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta és un centre que disposa d'instal·lacions de radioteràpia i de diagnòstic per la imatge de radiologia i medicina nuclear. Totes elles empren radiacions ionitzants com a agent físic per al diagnòstic o el tractament. Un centre d'aquestes característiques té el requisit legal de disposar d'un Servei de Protecció Radiològica propi, autoritzat pel Consejo de Seguridad Nuclear, per vetllar per la seguretat radiològica de les instal·lacions, dels treballadors exposats i del públic en general, així com per garantir les exploracions diagnòstiques i tractaments realitzats amb radiacions ionitzants, elaborant i implantant procediments per donar compliment a les normes vigents i proporcionant assessorament tècnic a l'equip de gestió de l'hospital.

Ubicació: Institut Català d'Oncologia-Girona · Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
Telèfon: 972 225 830
Correu electrònic: fisicagirona[arroba]iconcologia.net
+ info: http://www.iconcologia.net

 

A finals de l'any 2009, l'ICS, l'IDI i l'ICO estableixen un acord de col·laboració per al desenvolupament d'un Servei de Protecció Radiològica a l'àmbit de les comarques de Girona. Comença en aquell moment una fase d'implantació progressiva de prestacions fins a l'acreditació definitiva del Servei, que finalitza el desembre de 2010. L’àmbit d’actuació del Servei de Protecció Radiològica és el següent:

 

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

  • RX-Gi/1058  Instal·lació de raigs x de l’ICS
  • RX-Gi/1528  Instal·lació de raigs x de l’IDI
  • IRA-2649 Instal·lació de medicina nuclear de l’IDI
  • IRA-757 Instal·lació de radioteràpia de l’ICO

Atenció Primària de l’IDI

  • RX-Gi/31610 Instal·lació de raigs x del CAP Ripoll
  • RX-Gi/31611 Instal·lació de raigs x del CAP Roses
  • RX-Gi/1057 Instal·lació de raigs x del CAP Güel

Àmbit: 

Hospital