Recerca a l'Atenció Primària

L’Institut Català de la Salut té la voluntat de ser l’organització líder dins el sistema sanitari català en el camp de l’assistència, la docència i la recerca. Amb aquesta missió vertebradora de totes les seves actuacions, desenvolupa una gran activitat científica a través dels nou instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària, dels quals és el soci principal. Com a tal, recolza i coordina l’acció de les direccions científiques i participa activament en els òrgans de govern de les fundacions de recerca.

La recerca que es fa en l'àmbit de l'Atenció Primària s'emmarca en el sí de Catalunya dins l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol.

Unitat de Suport a la Recerca Clínica d'Atenció Primària de Girona

Aquesta unitat dóna suport a qualsevol línia de recerca relacionada amb l'Atenció Primària de Girona. El seu objectiu prioritari és l'estudi conjunt de patologies d'origen cardiovascular, centrant l'atenció en la malaltia arterioscleròtica i els seus factors de risc. Amb tot, hi han altres línies de recerca com són l'atenció als immigrants, els sistemes d'informació i l'envelliment.

 

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) agrupa la recerca que es fa a la nostra demarcació, principalment d’investigadors de l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta, de l’Atenció Primària de l’ICS, de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i de la Universitat de Girona. L’orientació fonamental de les activitats d'investigació que desenvolupen és donar resposta a les problemàtiques de salut de la ciutadania des de l’àmbit de la recerca biomèdica.

 

Logo jordigol

Logo IdIBGi

 

Primaria