Anestesia i reanimació

Servei Assistencial

Presentació

El servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor té com a objectiu liderar tot el procés quirúrgic dels pacients intervinguts al nostre centre. Aquesta és una especialitat medicoquirúrgica que inclou tota la medicina perioperatoria ( preoperatori, intraoperatori i postoperatori), el tractament del malalt crític post-operat i del dolor agut i crònic. Els objectius del servei son en primer lloc vetllar per la seguretat del pacient, proporcionar una anestèsia i medicina perioperatoria d’altíssima qualitat i tenir cura del benestar dels seus professionals. Tot això ho fa combinant una assistència en múltiples àrees del hospital juntament amb l’estudi, la docència i la recerca aplicada a la clínica.

Les seves principals tasques son:

- Aplicar tècniques per fer insensible el dolor i protegir el pacient de l’agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica, obstètrica, exploracions diagnòstiques i traumatismes.

- Avaluar clínicament el risc perioperatori i optimitzar, si és possible, les seves comorbiditats i malalties de base.

- Protegir al pacient de l’agressió quirúrgica i mantenir les funcions vitals i l’homeòstasi, durant el intraoperatori, i evitar la descompensació o aparició de comorbiditats causades per la cirurgia o  l’agressió soferta.

- Tractar pacients amb funcions vitals compromeses a causa d’un traumatisme, d’una patologia mèdica i/o quirúrgica, donant el suport necessari a les disfuncions orgàniques i mantenint totes les mesures terapèutiques necessàries fins a superar totalment  la situació crítica.

- Tractar el dolor agut i crònic de qualsevol etiologia.

 

Telèfon secretaria:  972 940 226

Correu electrònic: quirofans.girona.ics[ARROBA]gencat.cat  /  anestesia.girona.ics[ARROBA]gencat.cat
 

Ubicació:

Segona planta: Àrea quirúrgica, Unitat de Reanimació Post-Anestèsica, Unitat de Crítics d’Anestèsia
Primera planta: Unitat del Dolor i Secretaria del servei i del àrea quirúrgica.
Pavelló de Consultes Externes (primer pis): Consultes preoperatòries d’anestèsia

Horaris de visites de familiars de malalts ingressats a Reanimació:  Cada dia a les 12h i a les 19h.

Àmbit: 

Hospital