Recerca

L’Institut Català de la Salut té la voluntat de ser l’organització líder dins el sistema sanitari català en el camp de l’assistència, la docència i la recerca.

Amb aquesta missió vertebradora de totes les seves actuacions, desenvolupa una gran activitat científica a través dels nou instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària, dels quals és el soci principal. Com a tal, recolza i coordina l’acció de les direccions científiques i participa activament en els òrgans de govern de les fundacions de recerca.

Un d'aquests instituts de recerca és l'IDIBGi (Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta), que agrupa la recerca que es fa a la nostra demarcació, principalment d’investigadors de l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta, de l’Atenció Primària de l’ICS, de l’Institut d’Assistència Sanitària (iAS), de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i de la Universitat de Girona. L’orientació fonamental de les activitats d'investigació que desenvolupen és donar resposta a les problemàtiques de salut de la ciutadania des de l’àmbit de la recerca biomèdica.

Pel que fa a la recerca específica de l'Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta, al 2013 es va posar en marxa un banc de mostres biològiques, el primer biobanc de la demarcació. Respecte a l'activitat científica, el 2014 es van publicar a l'Hospital Trueta un total de 155 articles amb un factor d'impacte total de 724,15 i un factor d'impacte mitjà de 4,67. Cal posar de relleu l'increment qualitatiu de les publicacions científiques. Una altra de les accions que s'ha potenciat és la transferència del coneixement científic, i és en aquest sentit que el 2014 es van sol·licitar tres pantents. El 2014 es van iniciar 42 nous assajos clínics i 29 estudis observacionals. En total, hi ha 259 estudis clínics actius.

 

Cal tenir present que, dins l'àmbit de la recerca, també és molt important el Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) en tant que organisme independent del promotor de projectes d'Investigació i dels investigadors. Estan constituïts per membres sanitaris i no sanitaris amb la finalitat de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes que participen en Assajos Clínics i altres projectes d'investigació que s’avaluen.

 

Logo IDIBGILogo CEIC

Hospital