mascareta

Mesures de seguretat a l'Hospital Trueta: ús de la mascareta, horaris de visites i servei de cafeteria

Us recordem que l'Hospital té establertes un seguit de normes i recomanacions seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. És obligatori l'us de la mascareta.

Cal recordar que els pacients han de venir sols i només poden anar acompanyats en situacions especials ( menors, gent amb problemes de demència o de mobilitat). L'Hospital té establerts uns horaris de visites que s'han de complir. Són els següents:

Àmbit: 

HOSPITAL

Tags: 

Subscribe to RSS - mascareta