Les dades definitives del cribratge de Girona donen un 6% de positius entre els participants

cribratge a Girona

Hi van participar 3.093 persones i s’han detectat 186 positius
Aquest percentatge s’eleva al 7% si es té en compta la franja d’edat a qui anava dirigida la campanya

L’anàlisi final del cribratge massiu que es va celebrar a la ciutat de Girona els dies 10, 11 i 12 de setembre ha donat com a resultat un 6% de positius entre els participants. En concret, es van fer PCR per determinar la presència de Covid19 a un total de 3.093 persones, 186 de les quals van ser positives. El cribratge, que es va fer al Pavelló de Santa Eugènia, va ser organitzat pel Departament de Salut i l’Ajuntament de Girona, i van participar en l’operatiu la Direcció d’Atenció Primària de l’ICS de Girona, el SEM i l’Equip d’Atenció Primària Can Gibert del Pla.

Dels participants, un total de 1.698 (el 55%) tenien edats compreses entre el 16 i els 49 anys, la franja d’edat a la qual anava dirigida especialment la campanya. Un total de 120 de les PCR positives, el 65%, pertanyen a aquest col·lectiu. La prevalença en aquesta franja d’edat és del 7%.
 
La intervenció anava especialment dirigida a persones residents dels barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia, malgrat que estava obert a tota la ciutadania. La majoria dels positius  corresponen a veïns que tenen assignat el CAP de Can Gibert del Pla, malgrat que també s’han detectat casos a persones que tenen assignats altres CAP de la ciutat, i també de municipis veïns.

Hi ha un petit percentatge de participants amb resultats indeterminats, el 0,23%, els quals han estat informats per si es volen tornar a repetir la prova al seu centre d'atenció primària.

Resultats definitius del cribratge de Salt

Pel que fa als resultats definitius del cribratge de Salt, que es va organitzar els dies 3, 4 i 5 de setembre la Casa de Cultura Les Bernardes, es van fer un total de 1.352 proves a la població general, amb un total de 60 positius, que representa el 4,44%. En aquest cas, la intervenció anava dirigida a persones compreses entre 15 i 49 anys residents a la zona que delimiten els carrers Ramon i Cajal, Marqués de Camps, carrer Major i Av. d’ Olot.

De tots els participants, 812 tenien entre 15 i 49 anys, el 60% del total. En aquest col·lectiu es van detectar un total de 40 positius, que representa que s’ha registrat un 4,93% de positius del total de proves fetes a la població diana. Així, dos de cada tres positius era en una persona de la franja d’edat marcada.

En aquest cribratge es va detectar un 1,6% de resultats indeterminats.

 
Resultats definitius del cribratge de Sant Joan de les Abadesses

Els resultats definitius del cribratge massiu per detectar contagis de COVID19 de de Sant Joan de les Abadesses, que es va realitzar els dies 7 i 8 de setembre, van permetre localitzar cinc casos positius entre les 1.360 persones asímptomàtiques que hi van participar voluntàriament. Això suposa un 0.37% de positius. Aquest cribratge venia motivat per la presència de cinc brots aïllats amb 34 afectats al municipi, de poc més de 3.200 habitants.

La campanya es va realitzar al Pavelló Poliesportiu Municipal, a càrrec de professionals d’atenció primària. El cribratge massiu de Sant Joan de les Abadesses estava destinat a tot el municipi, especialment a les persones d’entre 16 i 60 anys sense símptomes, en tant que era la franja d’edat on fins aleshores s’havien detectat la majoria dels positius. De les 1.360 proves, 734 corresponien a persones de la franja d'edat a qui anava especialment dirigit el cribratge comunitari realitzat. Això indica que aproximadament una de cada dues proves realitzades era sobre la població diana.                                            

cribratge a Girona cribratge a Girona     

ICSGIRONA
Divendres, 18 Setembre 2020