El 85% de les higienes de mans entre els professionals de l’Hospital Trueta es fan amb solució hidroalcohòlica

El 85% de les higienes de mans entre els professionals de l’Hospital Trueta es fan amb solució hidroalcohòlica

Avui és el Dia Mundial de la Higiene de mans, una pràctica que es promociona des de fa anys a l’hospital i als centres d’atenció primària

Avui se celebra el Dia Mundial de la Higiene de Mans, una pràctica impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que des de fa anys promocionen l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i els centres d’atenció primària. L’episodi de Covid-19, que requereix una exhaustiva higiene de mans per evitar contagis, ha provocat un important augment del compliment d’aquesta pràctica entre els professionals.

De l’observació realitzada entre el Grup d’Higiene de Mans de 1.885 oportunitats d’higiene per par de professionals de totes les categories durant els quatre primers mesos de l’any, s’ha observat que el 85% d’aquestes higienes s’han practicat amb solucions hidroalcohòliques i que el 15% amb aigua i sabó.

Aquesta pandèmia ha anat bé per què “la població general conegui les mesures de transmissió de les infeccions i com d’important és la higiene de mans”, indica la Dolors Doménech, infermera del Servei de Medicina Preventiva, especialista en higiene de mans. Així, la Covid 19 haurà tingut un impacte molt important pel que fa al “reconeixement de la importància de la higiene de mans per a la prevenció dels contagis”. 

Des de l’any passat al Trueta s’està utilitzant de manera rutinària una app que té per objectiu valorar el nivell de compliment amb què els professionals assistencials fan la higiene de mans en les situacions que recomana l’Organització Mundial de la Salut.

Degut a les mesures d’aïllament i prevenció de contagis, aquest any no s’han pogut dur a terme els tallers de promoció d’higiene de mans que habitualment es feien en el Dia Mundial. L’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, gràcies a la motivació dels professionals i les tècniques que s’hi utilitzen, el Trueta és un dels hospitals referents en aquesta matèria i, des de fa més de 10 anys, du a terme una tasca important de promoció, adreçada tant a professionals com a usuaris.

Hi ha evidències de que les superfícies d’alt contacte són dels llocs on els virus persisteixen durant més temps, uns espais que són tocats pels mateixos professionals i usuaris. La higiene de mans està demostrada com l’acció més efectiva per evitar que les mans actuïn com a vector en la transmissió d’infeccions. Tant l’OMS com els Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) concedeixen a aquesta acció un grau d’evidència científica màxim.

 

Professional utilitzant el mòbil  Professional rentant-se les mans amb una solució hidroalcohòliques

ICSGIRONA
Dimarts, 5 Maig 2020