Es lliuren les beques e-health COMG i Joan Bruguera 2021

La Dra. Yolanda Silva rep la beca e-health

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha organitzat un acte per lliurar l’ajut e-health COMG per a projectes de recerca i d’innovació en tecnologies de la salut, i les beques Joan Bruguera per a estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdica, ambdues ajudes corresponents a l’any 2021.

Dotat amb 12.000 euros, l’ajut e-health COMG, que lliuren el COMG i el Campus Salut de la Universitat de Girona, ha becat un projecte de desenvolupament d’un web de realitat virtual per a la rehabilitació de pacients amb ictus. El projecte està dirigit per la investigadora Yolanda Silva.

Sota el títol “Desenvolupament d’un projecte de realitat virtual per a la rehabilitació motora i funcional dels pacients amb ictus”, el projecte proposa desenvolupar un entorn de rehabilitació basat en la realitat virtual immersiva, és a dir, aquella que integra els usuaris mitjançant l’ús d’ulleres 3D, guants amb elèctrodes i controladors inalàmbrics en un ambient on es bloqueja tota la percepció del món real i amb el qual només s’interactua amb imatges generades informàticament.
L’aplicació pretén que els pacients puguin treballar des del centre rehabilitador però també des de casa perquè el pacient pugui continuar el procés.

Per incorporar una motivació addicional a la recuperació, el projecte planteja crear entorns virtuals a partir d’imatges facilitades pels familiars dels pacients que permetin simular, per exemple, el moviment d’objectes sobre la cuina del pacient o fer moviments d’una pilota sobre el seu jardí.

L’ajut e-health COMG va néixer el 2018 per potenciar treballs transversals i multidisciplinaris en l’àmbit de la salut i que agrupin professionals de diferents sectors com metges i infermers però també educadors, informàtics, biòlegs o bioquímics, entre altres. Va ser impulsat pel COMG i pel Campus Salut de la Universitat de Girona.

Tres beques Joan Bruguera

El Patronat de la Fundació Joan Bruguera, format per l’Ajuntament de Girona, el COMG i la Universitat de Girona, ha lliurat 3 beques Joan Bruguera a un estudi d’especialització que es realitzarà a l’Hospital Josep Trueta de Girona i a dues estades d’investigació a Madrid i a Canadà.

L’estudi és sobre la disfuncionalitat i composició bacteriana del teixit adipós mesorectal i la seva associació amb la progressió tumoral en pacients amb càncer de recte desenvolupat per la Dra. Cristina Farrés.

Les dues estades les faran els doctors Olga Delisau a l’Hospital Universitari de Fuenlabrada, a la Comunitat de Madrid, per a la formació en cirurgia de la carcinomatosi, i Josep Iglesias a l’Institut de Cardiologia de Montreal, a Canadà, per fer recerca en caracterització dels efectes d’un programa intensiu de modificació de l’estil de vida a la cognició, inflamació vascular i funcions en individus amb prediabetis i diabetis tipus 2.

Les beques estan dotades amb un total de 12.000 euros.

Impulsades per la Fundació Joan Bruguera, entitat formada per l’Ajuntament de Girona, el COMG i la Universitat de Girona, les Joan Bruguera són les beques més antigues de Girona. Daten del 1464, abans del descobriment d’Amèrica (1492), quan es crea la Fundació Joan Buguera, una de les més antigues de Catalunya.

HOSPITAL
Divendres, 28 Maig 2021