Adjudicades per 13,5 milions d’euros les obres d’ampliació del bloc quirúrgic i de l’hospital de dia oncohematològic del Trueta

projecte d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Trueta

El projecte preveu la construcció d’un nou edifici de 4.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes i la reforma d’una part de l’actual

Aquesta setmana l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de construcció de l’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i de l’Hospital de dia oncohematològic de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). L’execució del projecte s’ha assignat a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU amb un cost de 13.543.463,10 euros (IVA inclòs). Les obres van sortir a licitació el mes de novembre amb un pressupost màxim de 14.584.819,77 euros (IVA inclòs) i s’han rebut propostes de 9 empreses diferents. Els treballs consistiran en la construcció d’un nou edifici de 4.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes i la reforma de 2.500 metres quadrats més de l’edifici actual. En total, doncs, s’actuarà sobre 6.500 metres quadrats.

Es tracta d’una obra molt necessària que permetrà incrementar la capacitat de resposta del Bloc Quirúrgic actual, amb l’objectiu de cobrir tant les necessitats ‑cada vegada majors‑ d’activitat quirúrgica oncològica i d’alta tecnologia, com de complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica. Les obres es preveuen desenvolupar en quatre fases per tal de fer possible la necessària simultaneïtat entre el desenvolupament dels treballs i l’assistència sanitària. El Departament de Salut es va comprometre aquest estiu a mantenir la inversió en l’actual Trueta mentre el nou hospital encara no sigui una realitat i aquesta obra n’és una mostra.

El projecte, que es va treballar conjuntament amb els professionals de l’Àrea Quirúrgica i els d’Oncologia, preveu incrementar el nombre de quiròfans en 6 més dels que té ara el Trueta i totes les àrees de suport necessàries per assumir l’increment d’activitat previsible, a més de dotar de més punts assistencials l’Hospital de Dia Oncohematològic. L’ampliació de l’edifici es faria elevant-lo dos pisos més per sobre de l’actual edifici de l’ICO, de manera que la planta zero del nou edifici acolliria l’Hospital de dia oncohematològic, la planta 1 quedaria de moment com un espai de reserva i la planta 2 acolliria l’ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l’Àrea Quirúrgica que hi ha actualment. El projecte inclou la reforma complerta del Bloc Quirúrgic actual, l’Àrea de Reanimació (REA) i l’Àrea de CMA, a més del Servei d’Esterilització, situat a la primera planta de l’edifici actual. La coberta del nou edifici contempla la creació d’un jardí terapèutic per als infants ingressats al Trueta, amb accés directe des d’hospitalització de Pediatria, situat a la planta 3.

Setze sales quirúrgiques

L’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Trueta ocupa actualment la segona planta de l’edifici principal i consta d’onze quiròfans: vuit per a cirurgia programada, dos per a cirurgia d’urgències i un quiròfan per a cirurgia major ambulatòria (CMA). El projecte preveu que el centre es doti de sis sales quirúrgiques més. Una d’elles seria per acollir un quiròfan híbrid, és a dir, equipat amb dispositius avançats d’imatge mèdica, que permet realitzar cirurgia mínimament invasiva, tècnica utilitzada principalment en les àrees de cirurgia cardiovascular i neurocirurgia. Així doncs, es passaria dels 11 quiròfans actuals a 16 –sis dels quals nous- donat que una de les sales actuals es destinaria a un altre ús. També està previst un creixement de punts d’atenció de la zona de reanimació postquirúrgica, de la zona de recepció prequirúrgica i l’àrea de cirurgia major ambulatòria (CMA).

Un cop s’hagin fet els treballs, s’equiparan els quiròfans amb la tecnologia necessària per transformar el Bloc Quirúrgic en un equipament modern, amb l’objectiu de fer cirurgia robòtica, laparoscòpica i cirurgia terciària en les millors condicions possibles.
Per la seva banda, l’Hospital de dia oncohematològic de l’ICO en l’actualitat compta amb 25 espais de tractament i comparteix espais amb la Unitat d’Atenció Continuada Oncohematològica (UACO) i amb assaigs clínics. Aquest nou projecte preveu l’increment de 15 espais de tractament i àrees de suport i permetrà redefinir els espais actuals per a millorar els espais de la UACO i l’atenció als pacients. A la vegada, permetrà assumir l’increment progressiu de tractaments en assaig i una adaptació d’aquests circuits d’acord el seguiment i complexitat d’aquests tractaments.

Els treballs s’hauran d’executar en base al projecte que va elaborar l’empresa PMMT i que va resultar guanyador. A més de permetre guanyar nous espais d’assistència sanitària, també permetrà modernitzar l’aspecte exterior de l’Hospital Trueta per la vessant que dona al riu. El disseny relacionarà la façana actual amb l’entorn de vegetació i el nou bloc estarà connectat amb l’Hospital,  conservant patis interiors entre els dos edificis, de manera que pugui mantenir la ventilació i la il·luminació natural.
El projecte també preveu un canvi de circulació de vianants a l’entorn del recinte hospitalari, ja que s’habilitarà una passarel·la que connectarà l’actual edifici de Consultes Externes i l’aparcament públic amb l’entrada principal de l’ICO, de manera que s’escurçarà el trajecte actual que han de fer els pacients i els seus acompanyants. Aquesta passarel·la es construirà per sobre de l’actual pàrquing d’ambulàncies i permetrà reduir a més del doble la distància entre els dos edificis.

projecte d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Trueta  projecte d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Trueta

  projecte d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Trueta

HOSPITAL
Divendres, 12 Març 2021