Mesures de seguretat a l'Hospital Trueta: ús de la mascareta, horaris de visites i servei de cafeteria

Us recordem que l'Hospital té establertes un seguit de normes i recomanacions seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. És obligatori l'us de la mascareta.

Cal recordar que els pacients han de venir sols i només poden anar acompanyats en situacions especials ( menors, gent amb problemes de demència o de mobilitat). L'Hospital té establerts uns horaris de visites que s'han de complir. Són els següents:

 
 
D'altra banda, us informem que a partir de dilluns 10 d'agost es tancarà la Cafeteria de personal i es concentrarà el servei a la Cafeteria de públic. Per tal de fer compatible el servei als treballadors i als usuaris, s'ha dividit l'espai, tant la cua del servei com l'àrea de menjador. També us recordem que s'han marcat els espais on està perm´ès asseure's  per garantir les distàncies de seguretat. Us demanem que us poseu la mascareta quan no estigueu menjant.
HOSPITAL
Divendres, 7 Agost 2020

Tags: