La Unitat d’Insuficiència Cardíaca del Trueta rep la màxima acreditació de qualitat de la Societat Espanyola de Cardiologia

El dispositiu es va crear fa 12 anys i es basa en un model interdisciplinari que ha permès reduir els ingressos hospitalaris de pacients complexos

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) del Servei de Cardiologia de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona va rebre ahir l’acreditació SEC-Excellence de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), en un acte celebrat a Madrid. El Trueta es converteix així en el primer centre de la Regió Sanitària a obtenir aquesta distinció, que és la de més categoria de la SEC. 

El reconeixement es basa en l’estricte compliment dels estàndards de qualitat i certificació vinculats als processos assistencials que es duen a terme, tant a les unitats assistencials com entre els professionals que la conformen. La UIC del Trueta està formada per professionals de cardiologia, medicina interna, infermeria  clínica especialitzada i infermeria de gestió d’atenció primària (IG-AP), que atenen un grup de pacients molt fràgils, amb una mitjana d’edat d’entre 65 i 75 anys. Cal tenir en compte que la insuficiència cardíaca és la malaltia del cor que provoca més freqüentació hospitalària (23,1 %), afecta el 2,7 % de la població i és una causa important de reingressos i mortalitat. Juntament amb el Trueta, han rebut l'acreditació 23 hospitals més d'11 comunitats autònomes, que se sumen als 14 centres que la van rebre l'any passat en la primera fase del projecte.

La UIC es va crear el 2006, basant-se en un model de treball interdisciplinari que ha permès, per exemple, que els cinc primers anys de funcionament es reduïssin un   70 % els ingressos a urgències i les estades hospitalàries, i que s’assolís un índex  que es manté. Una de les claus de l’èxit de la Unitat és l’agilitat i accessibilitat a tots els dispositius que la conformen i que es troben situats al Trueta, com les unitats d’Hemodinàmia, Electrofisiologia i Arrítmies, a més de la cirurgia cardíaca que també es presta al centre gironí. La certificació rebuda avui també reconeix que l’èxit del maneig d’aquest tipus de pacients es fonamenta en una bona coordinació entre els diversos nivells assistencials.

Gairebé 1.500 visites l’any 2017

La UIC del Trueta va atendre l’any passat 243 primeres visites i 1.254 de successives.  El model de la UIC es basa en un programa d’atenció als pacients i la seva família —que inclou el tractament de la malaltia, l’educació per a la salut especialitzada, l’atenció a les descompensacions i una gestió coordinada entre l’àmbit hospitalari i l’atenció primària que s’ha mostrat beneficiosa perquè millora el seguiment dels pacients i la seva qualitat de vida, redueix els ingressos per aguditzacions, i disminueix l’impacte sobre el Servei d’Urgències i les estades hospitalàries. Aquests pacients s’atenen a la consulta de la UIC, on  la infermera clínica especialitzada, el cardiòleg i l’internista visiten el pacient i en valoren l’estat clínic i l’evolució, l’optimització del tractament, la prescripció de fàrmacs,  així com també els coneixements que té de la seva malaltia.

Quant als coneixements del pacient i l’educació personalitzada són seguits posteriorment a l’atenció primària, amb visites a domicili i controls periòdics. Així mateix, si hi ha una descompensació de la malaltia de manera precoç o a demanda dels pacients, hi ha un número de telèfon que el connecta immediatament amb la seva infermera referent.

Formació específica de les infermeres

Un element fonamental per abordar la malaltia complexa és la formació especialitzada de les infermeres. Durant els 12 anys de funcionament de la Unitat se n’han format una cinquantena, seguint la línia del Pla de salut pel que fa a les infermeres gestores de casos. La UIC acull aquestes professionals que, durant un mes, es formen en l’entorn hospitalari i després a l’atenció primària. La formació combina sessions teòriques i pràctiques, per tenir cura de grups de pacients crònics amb patologies complexes, persones grans en situació d’alta fragilitat, persones sense suport familiar i dificultat d’autocura, pacients amb dificultat d’abordatge que necessiten un gran nombre d’intervencions  interdisciplinàries, i pacients crònics al final de la vida.

La Dra. Júlia Roure rep l'acreditació acompanyada de representants de la SEC

 

HOSPITAL
Dimarts, 10 Juliol 2018