Les nostres xifres

ESTRUCTURA

Centres d'Atenció Primària

36

Equip d'Atenció Primària Penitenciari

1

Consultoris Locals

103

Servei de diagnòstic per la imatge

1

Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP)

2

Punts d'atenció continuada (PAC)

22

Centre d'especialitats extrahospitalàries

1

Servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva

1

Programa d'atenció domiciilària i equips de suport (PADES) 1 unitat
Servei de rehabilitació 1

 

ACTIVITAT 2018

Visites EAP Total
Medicina de família 1.991.108
Pediatria 340.510
Infermeria 1.395.491
Odontologia 100.935
Treball Social 40.348
Visites d'atenció continuada i urgent 305.847
Visites ASSIR 14.042
Visites PADES 4.540

ACTIVITAT EN UN DIA

  • 8.061 visites de medicina de família
  • 1.379 visites de pediatria
  • 5.650 visites d'infermeria
  • 409 visites d'odontologia
  • 163 visites de treball social
  • 838 visites d'atenció continuada
Primaria