Docència a l'Atenció Primària

Professionals sanitaris.La docència constitueix una de les línies bàsiques d’activitat de l’ICS, que té la voluntat de ser l’organització líder dins el sistema sanitari català en el camp de l’assistència, la docència i la recerca. La línia docent de l’ICS contribueix quantitativament i qualitativa a formar els professionals que la societat necessita i és una clara mostra del nostre compromís amb el futur del sistema. A la Gerència Territorial Girona es fa formació tant a l'Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta com a diferents centres de l'Atenció Primària.

L’atenció primària de l’ICS està acreditada com a unitat docent multiprofessional d’atenció familiar i comunitària (UDMAFiC), de manera que any rere any hi ha metges i infermeres fent la seva especialitat als nostres Àrees Bàsiques de Salut docents: Girona 2 (Can Gibert del Pla), Girona 3 (Montilivi), Girona 4 (Taialà), Salt, Sarrià de Ter i Canet de Mar. Els centres d’atenció primària de l’ICS a Girona també acullen formació pregrau, sobretot alumnes de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, malgrat que també hi ha infermeres de la Universitat de Vic i alguns estudiants de Medicina de la Universitat de Girona.

En aquests centres docents hi ha una seixantena de metges acabant la seva etapa formativa, els quals completen la part hospitalària de la seva formació a l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta  i en d’altres hospitals docents de la Regió Sanitària de Girona. Els equips docents per a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària són els de Can Gibert del Pla i Taialà, on hi ha dues places acreditades i dues tutores a cada centre.

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) Girona vetlla per la formació, tant de metges com d'infermeres, en l'Àmbit de Primària de l'ICS Girona. El seu objectiu és formar-los com experts en l’atenció als processos de salut i malaltia propis de l’atenció primària, tant des del punt de vista de l’individu, com de la seva integració a la família i a la comunitat. També vetlla perquè els residents adquireixin els coneixements necessaris per a realitzar un abordatge dels problemes de salut de la comunitat on realitza la seva tasca, i perquè aprenguin les diferents àrees de forma integrada i seqüencial, de manera que els permeti anar aplicant aquests coneixements i habilitats a la pràctica diària.

Programes formatius de postgrau

Programa formatiu per Medicina Familiar i Comunitaria     Programa formatiu per Infermeria Familiar i Comunitaria    

 

 

Web UDMAFIC Girona

 

 

Primaria