Activitat Assistencial ICS Girona

L’assistència als nostres pacients és la nostra principal raó de ser. Amb tot, també apostem per la recerca i la docència.

Memòries d'activitat

L’activitat d’un dia

Hospital

Atenció Primària (visites)

Serveis de suport a l’Atenció Primària

 • Altes: 75
 • Intervencions quirúrgiques majors: 40
 • Urgències: 196
 • Consultes externes: 1.081
 • Sessions d’hospital de dia: 59
 • Medicina de família: 7.960
 • Pediatria: 1.495
 • Infermeria: 5.461
 • Odontologia: 420
 • Treball social: 1409
 • Atenció continuada: 771
 • Visites del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES): 16

 

ICSGirona