Ofertes de treball a l'ICS Girona

Per incorporar-se a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

22/03/2019 Llicenciat en dret Direcció Econòmic Financera de la Gerència Territorial ICS Girona NOU

22/03/2019 Convocatòria Tècnic/a Jurista Assessoria Jurídica Gerència Territorial ICS Girona NOU

18/02/2019 Convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de servei del Servei d'Oftalmologia a l'Hospital Trueta

29/01/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Anestesiologia i Reanimació

28/01/2019 L’ICS-IAS necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Neurologia. Contracte de treball a jornada completa, incorporació immediata

02/01/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències. Jornada completa, incorporació immediata

21/12/2018 L’ICS-IAS necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Neurologia

21/11/2018 L'Hospital Trueta busca cobrir un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Aparell Digestiu amb formació generalista i capacitat per fer endoscòpia diagnòstica. Jornada completa

14/11/2018 L'Hospital Trueta busca cobrir un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Anestesiologia i Reanimació a jornada completa

13/08/2018- L'Hospital Trueta busca facultatiu/va per integrar-se al servei de Rehabilitació a jornada completa.

18/08/2017-  El Trueta busca un facultatiu/facultativa especialista en cirurgia pediàtrica a jornada completa més guardias i possibilitat d'interinitat. Vegeu anunci

07/08/2017- Provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista. Vegeu convocatòria de places (35 places de diferenrs especialitats)

11/01/2017 - L'Hospital Trueta busca cobrir una plaça de facultatiu/facultativa especialista en Anestesiologia i Reanimació

4/01/2017 - L'Hospital Trueta busca facultatius/ves especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

Per incorporar-se als equips d'atenció primària de l'ICS a Girona

ICSGirona