Ofertes de treball a l'ICS Girona

Per incorporar-se als centres d'Atenció Primària de l'ICS a Girona

Professionals de Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria i Odontologia

 

Per incorporar-se a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

18/10/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball eventual de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de obstetrícia i ginecologia NOU

18/10/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de Medicina Interna via MIR NOU

12/08/2019 Anunci per a la cobertura d'un/a Cap d'Estudis de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

05/08/2019 Anunci per a un lloc de treball eventual de tècnic/a Grup A per al Servei de Farmàcia

22/07/2019 Diligència del resultat provisional de la fase d'entrevista i valoració curricular de la convocatòria de tècnic/a jurista

04/07/2019 Diligència de l'òrgan tècnic de selecció del resultat de la prova de coneixements de la convocatòria d'un tècnic/a jurista. Termini d'al·legacions: del 5 de juliol fina al 18 de juliol.

02/07/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Anestesiologia i Reanimació

02/07/2019 Facultatiu/va adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències a l'Hospital Trueta

12/06/2019 Anunci i diligència de la convocatòria de tècnic jurista ICS Girona

29/05/2019 L’Hospital Dr. Josep Trueta necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per integrar-se al servei de Rehabilitació a jornada completa

20/05/2019 Facultatiu/va adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències a l'Hospital Trueta

22/03/2019 Llicenciat en dret Direcció Econòmic Financera de la Gerència Territorial ICS Girona

22/03/2019 Convocatòria Tècnic/a Jurista Assessoria Jurídica Gerència Territorial ICS Girona

18/02/2019 Convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de servei del Servei d'Oftalmologia a l'Hospital Trueta

29/01/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Anestesiologia i Reanimació

28/01/2019 L’ICS-IAS necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Neurologia. Contracte de treball a jornada completa, incorporació immediata

02/01/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències. Jornada completa, incorporació immediata

21/12/2018 L’ICS-IAS necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Neurologia

21/11/2018 L'Hospital Trueta busca cobrir un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Aparell Digestiu amb formació generalista i capacitat per fer endoscòpia diagnòstica. Jornada completa

14/11/2018 L'Hospital Trueta busca cobrir un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Anestesiologia i Reanimació a jornada completa

13/08/2018- L'Hospital Trueta busca facultatiu/va per integrar-se al servei de Rehabilitació a jornada completa.

18/08/2017-  El Trueta busca un facultatiu/facultativa especialista en cirurgia pediàtrica a jornada completa més guardias i possibilitat d'interinitat. Vegeu anunci

07/08/2017- Provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista. Vegeu convocatòria de places (35 places de diferenrs especialitats)

11/01/2017 - L'Hospital Trueta busca cobrir una plaça de facultatiu/facultativa especialista en Anestesiologia i Reanimació

4/01/2017 - L'Hospital Trueta busca facultatius/ves especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

 

ICSGirona