Oferta de places i plans formatius

Els programes de formació estan elaborats per les comissions nacionals de cada una de les especialitats i aprovades posteriorment pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Són les guies que estableixen els criteris generals de formació en cada especialitat.  A partir d’aquests programes cada centre desenvolupa el seu programa formatiu per a cada una de les especialitats que té acreditades. Tots els programes han d’estar aprovats per la Comissió de Docència

 

més informació de la formació

   

 

 

Programes formatius de l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta i places ofertades per al curs 2020-2021

Serveis acreditats Places ofertades 2020-2021

Programes formatius

CATALÀ      CASTELLANO

Resum especialitats i cronograma de rotacions

Vídeos testimonials

CATALÀ      CASTELLANO

Contacta amb nosaltres
Anàlisis clíniques 1 formació analisis clíniques CAT     formació analisis clíniques ESP resum analisis clíniques CAT    resum analisis clíniques ESP

previsualització video    previsualització video 2

labclinic.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 180 607

Anatomia patològica 1 formació anatomia patologica CAT     formació anatomia patologica ESP resum anatomia patologica CAT    resum anatomia patologica ESP

 

patologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 272

Anestesiologia, reanimació
i terapèutica del dolor
3  formació anestesia CAT     formació anestesia ESP resum anestesia CAT    resum anestesia ESP

video anestesia  video 2 anestesia

quirofans.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 226

Aparell Digestiu 1  formació digesiu CAT    formació digesiu ESP resum digesiu CAT    resum digesiu ESP

formació digesiu  previsualització video

digestiu.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 260

Cardiologia 2 formació cardiologia CAT     formació cardiologia ESP resum cardiologia CAT    resum cardiologia ESP formació cardiologia

cardio.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 286

Cirurgia General i Digestiva 2 formació cirurgia CAT     formació cirurgia ESP resum cirurgia CAT    resum cirurgia ESP

formació cirurgia   previsualització video

cirurgia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 256

Cirurgia Plàstica i reparadora   Programa Cirurgia Plàstica i reparadora ESP      
Cirurgia Toràcica 1  formació cirurgia toracica CAT     formació cirurgia toracica ESP resum cirurgia toracica CAT    resum cirurgia toracica ESP

formació cirurgia toracica   previsualització video

cirtoracica.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Endocrinologia 1 formació Endocrinologia CAT     formació Endocrinologia ESP resum endocrinologia CAT    resum endocrinologia ESP

formació Endocrinologia   previsualització video

endocrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 225

Farmàcia hospitalària 2  formació farmacia CAT     formació farmacia ESP farmacia hospitalaria CAT    farmacia hospitalaria ESP

formació farmacia   previsualització video

farmacia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 274

Ginecologia i obstetrícia 1  formació ginecologia CAT    formació ginecologia ESP resum ginecologia CAT    resum ginecologia ESP

formació ginecologia   previsualització video

gine.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 235

Hematologia i hemoteràpia 1 formació hematologia CAT     formació hematologia ESP resum hematologia CAT    resum hematologia ESP

formació hematologia   previsualització video

mpujadas[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 843

Medicina Familiar i Comuitària 26 formació medicina familiar i comunitaria ESP resum medicina familiar i comunitaria CAT    resum medicina familiar i comunitaria ESP

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 20 00 00 (ext 462)

Consulteu el blog de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària GIRONA-ICS

logo udmafic

Medicina Intensiva 2 formació medicina intensiva CAT     formació medicina intensiva ESP medicina intensiva CAT    medicina intensiva ESP

formació medicina intensiva    previsualització video

uci.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 288

Medicina Interna 1 formació medicina interna CAT     formació medicina interna ESP resum medicina interna CAT    resum medicina interna ESP

formació medicina interna     previsualització video

minterna.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 251

Nefrologia 1 formació nefrologia CAT     formació nefrologia ESP resum nefrologia CAT    resum nefrologia ESP

formació nefrologia    previsualització video

nefrologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:  972 940 237

Neurocirurgia 1 formació neurocirurgia CAT     formació neurocirurgia ESP resum neurocirurgia CAT    resum neurocirurgia ESP

   

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Neurofisiologia clínica 0 portada Neurofisiologia CAT     portada Neurofisiologia ESP resum neurofisiologia clinica CAT    resum neurofisiologia clinica ESP  

     nfc.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 236

Neurologia 1 formació curta neurologia CAT     formació curta neurologia ESP resum neurologia CAT    resum neurologia ESP

   

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Oftalmologia 1     oftalmo.girona.ics[arroba]gencat.cat
Oncologia mèdica 1 formació oncologia CAT     formació oncologia ESP resum oncologia CAT    resum oncologia ESP

formació oncologia     previsualització video

xbrugue[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 834

Oncologia radioteràpica 1 formació oncologia radioteràpica CAT    formació oncologia radioteràpica ESP resum oncologia radioteràpica CAT    resum oncologia radioteràpica ESP

formació oncologia radioteràpica     previsualització video

gtrias[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 825

Otorrinolaringologia 1 formacio Otorrinolaringologia CAT    formacio Otorrinolaringologia ESP resum servei CAT   

previsualització video Otorrinolaringologia

previsualitació video 2 Otorrinolaringologia

otorrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200 (demanar pel servei)

Pediatria 3 formació pediatria CAT     formació pediatria ESP resum pediatria CAT    resum pediatria ESP

formació pediatria   previsualització video

pediatriah.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 292

Pneumologia 1 formació Pneumologia CAT   formació Pneumologia ESP resum pneumologia CAT    resum pneumologia ESP

    formació Pneumologia    previsualització video

pneumo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Radiologia 2 formació radiologia CAT     formació radiologia ESP resum radiologia CAT    resum radiologia ESP

formació radiologia  previsualització video

radiologia.girona.ics[arroba]gencat.cat
Traumatologia 2 formació COT CAT    formació COT ESP resum COT CAT    resum COT ESP formació COT  previsualització video

cot.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 298

Urologia 1 formació Urologia CAT    formació Urologia ESP resum urologia CAT    resum urologia ESP

previsualització video urologia

previsualització 2n video urologia

urologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:972 940 254

Infermeria familiar i comunitària 4 formació infermeria familiar comunitaria ESP resum infermeria familiar i comunitaria CAT    resum infermeria familiar i comunitaria ESP previsualització video

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 20 00 00 (ext 462)

Consulteu el blog de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària GIRONA-ICS

logo udmafic

Infermera obstètrico-ginecològica 4 formació llevadores CAT     formació llevadores ESP resum llevadores CAT    resum llevadores ESP

formació llevadores  previsualització video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Infermera pediàtrica 1 formació infermeria pediatrica CAT     formació infermeria pediatrica ESP resum infermeria pediatrica CAT    resum infermeria pediatrica ESP

formació infermeria pediatrica  previsualització video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo del Servei d'Urgències, on s'explica la tasca que fa relativa a la docència
 

Hospital