Cardiologia

Servei Assistencial

Presentació

Foto Servei de HemodinamicaEl Servei de Cardiologia de l' Hospital Josep Trueta de Girona és el de referència per patologia cardiovascular de la Regió Sanitària Girona ( uns 800.000 habitants ) i de primer nivell per a una zona urbana de Girona (uns 150.00 habitants ) . Compta amb totes les prestacions de cardiologia terciària excepte electrofisiologia cardíaca intervencionista i trasplantament cardíac, per a les quals comptem amb acords de col laboració amb centres de Barcelona

Estructura i organització interna
 

 • Unitat de cures cardíacs intermedis ( UCCI ) : 4 llits

- 2 cardiòlegs a temps complet
- Monitorització no invasiva complerta amb central d’alarmes i registre
- 1 infermera per torn .

 • Planta d'hospitalització : 22 llits

- Telemetria cardíaca amb central d’alarmes i registre.
- 3 infermeres i 3 auxiliars per torn . Un zelador .
- Plantilla mèdica cardiòlegs de la planta hospitalització , a càrrec dels facultatius de la planta.

 • Ingrés de pacients amb patologia cardiovascular procedents d’urgències, consultes externes, Unitat de cures cardiològiques crítiques, Servei de Medecina Intensiva Gabinets d’exploració i/o tractament del Servei de Cardiologia, altres serveis de l'hospital i d’altres Hospitals.

Funcionament del servei i les diferents unitats

L'objectiu del servei és l'atenció global al pacient cardíac en coordinació harmònica entre les diferents unitats, col·laborant amb altres dins de l'hospital, com a medicina intensiva, medicina nuclear i cirurgia cardíaca, en un continuum assistencial .

Cada matí té lloc la reunió general en què l'equip de guàrdia sortint presenta els ingressos i incidències. En aquesta reunió, a la qual assisteixen tots els equips clínics i els residents, es prenen les decisions respecte a altes, trasllats, procediments, etc. Després d’aquesta reunió, es procedeix a l'activitat corresponent de la unitat a la qual està adjudicat.

Setmanalment tenen lloc dues sessions docents (revisió i/o actualització de temes bàsics i/o de controvèrsia; sessió bibliogràfica amb anàlisi detallat d’una publicació científica) amb participació dels adjunts i dels residents. Els tutors són els responsables de coordinar l'activitat docent dels residents propis i dels rotatoris d'altres serveis, prioritzant la participació sempre monitoritzada de tots els residents .

També setmanalment té lloc la sessió medicoquirúrgica amb participació de cardiòlegs , cirurgians, hemodinamistes, experts en imatge (formant tots el "heart team") en què es presenten els pacients candidats a cirurgia i / o revascularització percutània electiva. Aquesta sessió és fonamental per decidir i programar la modalitat terapèutica adequada per a cada pacient.

Dades del servei

Cap del servei: Ramon Brugada Terradellas

Ubicació: 6a planta B i C
Telèfon Secretaria: 972 940 286
Correu electrònic: cardio.girona.ics[arroba]gencat.cat

Unitats dependents

 • Unitat de cures intensives cardiològiques

Ubicació: 6a planta B
Responsables: Jaime Aboal i Dr. Pablo Loma

 • Hemodinàmica i cardiologia intervencionista

Ubicació: 6a planta C
Cap de secció: Joan Bassaganya Vilarrasa
Responsables: Martí Puigfel, Dani Rivero, Mérida Càrdenas i Xavi Oliva
Infermera referent: Goretti Capella Molas
Correu electrònic: car.hemodinamia.girona.ics[arroba]gencat.cat

 • Unitat de cures intermèdies de cardiologia i Hospitalització

Ubicació: 6a planta B
Responsables: Xavier Albert i Daniel Bosch

 • Unitat de Cardiopaties Congènites de l'adult

Ubicació: 6a planta C
Responsable: Mª Jesús Pérez Ayuso

 • Àrea d'exploracions cardiovasculars

Ubicació: 6a planta C
Infermera referent: Mercè Domingo Riba
correu electrònic: car.hemodinamia.girona.ics[arroba]gencat.cat

 • Unitat d'imatge cardíaca. Ecografia doppler

Responsables: Mª Jesús Pérez Ayuso i Manel Morales Fornós

 • Proves d'esforç

Responsable: Ramon Brugada Terradellas

 • Holter i control de marcapassos

Responsables: Daniel Bosch i Júlia Roure

 • Unitat d'Insuficiència Cardíaca PISA

Ubicació: 6 planta B i Hospital de dia
Responsable mèdic: Júlia Roura Fernández
Responsable infermeria: Lluïsa Garcia Garrido

 • Laboratori d'electrofisiologia i marcapassos

Ubicació: 6 planta C

Àmbit: 

Hospital