Unitat de Dispositius Cardíacs

A la unitat es realitza el control rutinari de tots els dispositius cardíacs (marcapassos, Holter implantables i desfibril•ladors). Els desfibril•ladors compten amb seguiment remot (per monitor a domicili) per garantir un detecció ràpida de possibles complicacions i d’arrítmies.

Hospital