Programa per a l’atenció integral a persones amb malaltia avançada

Projecte finançat per l’Obra social de la Caixa i Gestionat pel Grup Mutuam.

Objectiu principal

Contribuir en l'alleugeriment del patiment i la milloria de la qualitat de vida dels pacients en fases avançades i terminals, així com de les seves famílies.

Objectius específics

 • Estendre a la província de Girona el model d’atenció EAPS:
  • Atenció al pacient amb malaltia avançada, a la seva família, al dol i suport als professionals
  • Oferint la possibilitat d’accedir a una intervenció  psicosocial especialitzada amb la implantació d’equips experts que actuen segons criteris de complexitat de forma transversal i integrada en el territori en coordinació amb els recursos que porten cada cas
 • Promoure la formació en el model d’atenció psicosocial dels equips assistencials en els diferents recursos socials i sanitaris del territori.
 • Contribuir amb la difusió del programa de l’Obra social La Caixa  en l’entorn universitari de pregrau: participació en projectes de voluntariat d’interès social i formatiu pels estudiants.
 • Contribuir a crear evidència i difondre l’efectivitat i l’eficiència del model, introduint:
  • L’Avaluació sistemàtica i millora contínua
  • Col·laborant amb la universitat i l’Hospital Universitari pel desenvolupament científic

Recursos i funcions

 • Psicòloga Clínica

Integrada a la Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA), que treballarà amb els pacients en situació de final de vida per intervenir en l'adaptació del pacient i la família a la situació i prevenir dols complicats.

 • Horari: de dilluns a divendres (3 matins, 2 tardes).
 • Disposa de telèfon mòbil.
 • Participació activa a reunions amb equip UCA.
 • Participació en reunions dins equip EAPS de coordinació i seguiment de casos.
 • Atenció Continuada

A part dels horaris de la pròpia psicòloga assignada al centre, hi ha també un horari continuat d’atenció psicològica de dilluns a divendres de 15 a 18 hores, i dissabtes, diumenges i festius de 9 a 13 hores. Les supervisores i la centraleta disposen d’un calendari amb la psicòloga assignada.

Criteris de derivació

 • Hospitalització

Objectiu:

Forma de treball preventiu per evitar complicacions al final de la vida
Criteris de derivació hospitalització:

 • Atenció Continuada

Objectiu:

 • Oferir atenció psicològica continuada tant al pacient com a la família.
 • Donar més opcions horàries als familiars per poder intervenir.
 • Assessorar, en cas necessari, als membres dels equips receptors.
 • Actuar en situacions no planificades, segons els següents criteris.

Criteris de derivació Atenció Continuada:

Alogarime de derivació:


 

Hospital