Inscripció Jornada de reumatologia pediàtrica, 9 de novembre 2017